eu-logoguvernul-romaniei-logoregio-logoinstrumente-structurale-logo

Despre noi

Conducere

Persoane de conducere și agenda de lucru a acestora.

Jénáki Csongor
Primar
0753 482 532
Miklós István
Viceprimar
0744 277 123

Programul de lucru al primăriei comunei Lemnia

Luni – joi 8:00 – 16:00
Vineri 8:00 – 14:00
Sâmbătă – duminică Închis

Baza legală

În această secțiune, veți găsi actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituției comunei Catalina.

Lista legilor

  1. Constituția României în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

  2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

  3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

  4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

  5. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

Documente descărcabile

Constituția României 1991Constituția României 1991 Constituția României 2003Constituția României 2003 Legea administrației publice locale nr. 215/2001Legea administrației publice locale nr. 215/2001 Legea nr. 7/2004Legea nr. 7/2004 Legea nr. 188/1999Legea nr. 188/1999 Legea nr. 215/2001Legea nr. 215/2001 Legea nr. 477/2004Legea nr. 477/2004 Legea privind codul de conduită a funcționarilor publici nr. 7/2004Legea privind codul de conduită a funcționarilor publici nr. 7/2004 Legea privind codul de conduită a personalului contractual nr. 477/2004Legea privind codul de conduită a personalului contractual nr. 477/2004 Legea privind statutul funcționarilor publici nr. 188/1999Legea privind statutul funcționarilor publici nr. 188/1999

Organizare

Organigrama de funcționare a Primăriei Lemnia:

Organigrama Primăriei Lemnia
Organigrama Primăriei Lemnia

Programe și strategii

Rapoarte și studii