Despre noi

Conducere

Persoane de conducere și agenda de lucru a acestora.

Jénáki Csongor
Primar
0753 482 532
Miklós István
Viceprimar
0744 277 123

Programul de lucru al Primăriei comunei Lemnia

Program de audiență

Baza legală

În această secțiune, veți găsi actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea instituției comunei Catalina.

Lista legilor

  1. Constituția României în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

  2. Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

  3. Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

  4. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

  5. Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare în format PDF, mai multe informații: legislatie.just.ro.

Documente descărcabile

Constituția României 1991Constituția României 1991 Constituția României 2003Constituția României 2003 Legea administrației publice locale nr. 215/2001Legea administrației publice locale nr. 215/2001 Legea nr. 7/2004Legea nr. 7/2004 Legea nr. 188/1999Legea nr. 188/1999 Legea nr. 215/2001Legea nr. 215/2001 Legea nr. 477/2004Legea nr. 477/2004 Legea privind codul de conduită a funcționarilor publici nr. 7/2004Legea privind codul de conduită a funcționarilor publici nr. 7/2004 Legea privind codul de conduită a personalului contractual nr. 477/2004Legea privind codul de conduită a personalului contractual nr. 477/2004 Legea privind statutul funcționarilor publici nr. 188/1999Legea privind statutul funcționarilor publici nr. 188/1999

Organizare

Organigrama de funcționare a Primăriei Lemnia:

Organigrama Primăriei Lemnia
Organigrama Primăriei Lemnia

Programe și strategii

Rapoarte și studii