eu-logoguvernul-romaniei-logoregio-logoinstrumente-structurale-logo

Informații de interes public

Prin această pagină se poate accesa toate informațiile publice eliberate de către consiliul comunei Lemnia.

Solicitare informații. Legislație

Conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze documentele prin care se poate accesa informații de interes public.

Cerere de informații de interes publicCerere de informații de interes public Anexa nr. 4 - solicitare informații - Legea 544/2001Anexa nr. 4 - solicitare informații - Legea 544/2001 Buletin informativ 2019Buletin informativ 2019 Buletin informativ 2018Buletin informativ 2018 Legea nr. 544/2001 - actualizatLegea nr. 544/2001 - actualizat

Buletin informativ

Conform art. 5, alin. 2 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să se actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Aceste informații pot fi accesate în următoarea secțiune.

  1. Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice.
  2. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice.
  3. Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet.
  4. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil.
  5. Programele şi strategiile proprii.
  6. Lista cuprinzând documentele de interes public.
  7. Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii.
  8. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Buget din toate sursele de venituri

Bilanțuri contabile

Achiziții publice

Declarații de avere și de interese

Formulare tip

Anexa 2 - adeverința ICCAnexa 2 - adeverința ICC Cerere acordare ICC și stimulentCerere acordare ICC și stimulent Cerere acordare ajutor social și alocație susținereCerere acordare ajutor social și alocație susținere Cerere alocație de statCerere alocație de stat Formular tip - Cerere de informații de interes publicFormular tip - Cerere de informații de interes public Model reclamație administrative 1Model reclamație administrative 1 Model reclamație administrative 2Model reclamație administrative 2

Documente de interes public

Modalități de contestație

Cu ajutorul formularelor completabile de mai jos puteți depune o plângere, în cazul în care considerați că dreptul dvs. de acces la informații și documente publice a fost încălcat. Model reclamație administrative 1Model reclamație administrative 1 Model reclamație administrative 2Model reclamație administrative 2

Oferte de vânzare teren

Publicații de căsătorii

Urbanism