Termeni și condiții de utilizare

Introducere

Utilizând acest ”site web”, sunteți de acord cu prezenții "Termeni și Condiții”. Prin accesarea și utilizarea acestui site web, acceptați termenii și condițiile, fără limitări sau calificări, și sunteți informați că orice alt acord între dumneavoastră și Comuna Lemnia sunt înlocuite cu dispozițiile acestor Termeni și Condiții. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, oricare dintre termenii de utilizare ale acestui site web, vă rugăm să nu utilizați acest site web.

Proprietatea intelectuală

Site-ul web și conținutul acestuia, inclusiv toate textele și imaginile (Conținut) aparțin în exclusivitate Comunei Lemnia cu toate drepturile rezervate, sau cu licență care se află în proprietatea unor terți, iar în acest caz publicațiile sunt acordate Comunei Lemnia. Orice conținut, constatând dintr-o marcă comercială sau logo, este o marcă înregistrată a Comunei Lemnia sau a altor persoane.

Utilizarea site-ului web

Nu aveți permisiunea de a modifica, copia, reutiliza, reproduce, publica, autoriza, a acorda o licență de utilizare, a crea lucrări derivate sau a vinde conținutul, fără acordul scris al Comunei Lemnia! Este interzisă utilizarea site-ului web pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter periculos, fals, înșelător, abuziv, hărțuitor, licențios, vulgar, obscen, scandalos, de instigare, pornografic sau profanator sau orice alt material care reprezintă sau încurajează un comportament care ar putea provoca o infracțiune, sau poate duce la răspundere civilă, sau încalcă legea în orice alt mod. Comuna Lemnia va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentință judecătorească prin care se ordonă Comunei Lemnia să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul site-ului web.

Confidențialitatea

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe acest site web prin poștă electronică, prin subscrierea sau prin orice altă metodă, vor fi stocate în siguranță și nu vor fi dezvăluite sau vândute unei terți.

Lipsa de garanții

Întregul conținut al acestui site web poate fi modificat și vă este oferit ”ca atare”, fără garanții, explicite sau implicite.

Exonerarea de răspundere

Utilizarea acestui site web este exclusiv răspunderea dumneavoastră. Comuna Lemnia și afiliații, ofițerii, manageri, agenții sau orice altă parte implicată în proiectarea, producerea și oferirea acestui site web, nu vor fi considerați responsabili pentru nici o daună directă sau indirectă, indiferent de natura ei, care ar putea rezulta din sau în legătură cu utilizarea acestui site web sau a conținutului său. Comuna Lemnia nu își asumă nici o responsabilitate și nu va fi considerat responsabil pentru nici o daună sau viruși care ar putea infecta computerul dumneavoastră sau datele dumneavoastră ca rezultat al accesării sau utilizării acestui site web, sau ca rezultat al descărcării oricărui material de pe acest site web.

Revizuirile ale acestor termeni și condiții

Comuna Lemnia poate, în orice moment și fără nici o notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și condiții prin actualizarea acestora. Dumneavoastră trebuie să respectați oricare și toate aceste revizuiri și de aceea va trebui să vizitați acest site web periodic pentru a lua la cunoștință actualizarea acestor Termeni și condiții.

Legislația aplicabilă și jurisdicție

Acești Termeni și condiții și utilizarea acestui site web sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricărui și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termeni și condiții și/sau conținutul al acestui site web, precum și asupra disputelor în care aceste Termeni și condiții și/sau acest site web vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.